Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 15 2011

zielonobursztynowe
7474 87bd
Reposted fromnouvelle nouvelle viapuzzle puzzle
zielonobursztynowe

Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromyunyunyunnie yunyunyunnie viakrecia krecia
zielonobursztynowe

- Piotrusiu, przecież prosiłam o tuzin, a tu jest piętnaście.

- Przepraszam, pomyliłem z kwadransem.

panpiotrus-piotruspan.blog
Reposted fromula ula viasarkastyczna sarkastyczna
zielonobursztynowe
ania> Pilnie poszukuję sprawdzonego programu do zabezpieczenia stron porno przed dziećmi.
kaktusowy> chyba dzieci przed stronami porno
bash.org.pl: cytat #675214
Reposted fromlucky-one lucky-one
zielonobursztynowe
6262 f03d 500
blokujemy przejście!
Reposted fromtszttszt tszttszt viaekskjuzmi ekskjuzmi
zielonobursztynowe
5581 ed58
Reposted frommnu mnu vialittlemermaid littlemermaid
zielonobursztynowe

 

Każdy, kto kiedykolwiek zbudował jakieś nowe niebo,
 znajdował moc do tego dopiero we własnym piekle.

— Friedrich Nietzsche
Reposted fromjdeg jdeg viakrecia krecia
zielonobursztynowe
nie chciała wiele - chciała tylko by w końcu ją zrozumiał. by pojął Jej emocje, trwając przy Niej jak najdłużej - tylko tyle, i aż tyle.
Reposted frommefir mefir viakrecia krecia
zielonobursztynowe
Nie przestawaj wierzyć w miłość. Ona istnieje, tylko im dłużej na nią czekamy, tym lepiej smakuje...
— najmądrzejsza M
Reposted fromlottee lottee viadaisies daisies
zielonobursztynowe
5364 1d90
Reposted frompainlessly painlessly vialittlemermaid littlemermaid
zielonobursztynowe
5342 eaff
Reposted fromdeleted123 deleted123 viaekskjuzmi ekskjuzmi
zielonobursztynowe
znaczenie nie ma dziś znaczenia,
jest tyle do wykrzyczenia!

czuję się źle, źle, źle!
jest NIE-WY-GOD-NIE!
uwiera mnie, mnie, mnie
tatuaż "viva hate"!
— ckod
Reposted fromspojrzenie spojrzenie viaskynetpizza skynetpizza

Muggles are not able to REBLOG this.

REBLOG this to prove you are not a Muggle.

Reposted fromzuuu zuuu viahamstervillia hamstervillia
zielonobursztynowe
Hogsmeade/Hogwarts
Reposted frompapaja papaja viahamstervillia hamstervillia
zielonobursztynowe
If you want me,
                                            


                                                                    why go?
— the xx
Reposted fromspojrzenie spojrzenie viasognicommeso sognicommeso
zielonobursztynowe
5933 d7f2
Będąc chorym nie potrzebuję zbyt wiele. Wystarczy mi jedynie Twoje czuwanie. Mając to- MAM WSZYSTKO.
Reposted fromtypromantykaq typromantykaq viakatsu katsu
zielonobursztynowe
0544 6521
Reposted frommavic mavic viakatsu katsu
zielonobursztynowe
Mam ochotę na założenie czarnego stanika pod białą bluzkę . nie wiem po co i dlaczego , ale wierzę , że to ma jakiś tajemniczy sens .
— famess
Reposted fromkalorymetria kalorymetria viamaliwa maliwa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl